iPhone en iPad apps ontwikkeling

Lucas Information Services

Informatie

Telefoon    +31 33 465 2468

Mobiel       +31 6 53 56 72 09

 

 

Het bedrijf bestaat sinds 1980. In de eerste helft van de tachtiger jaren waren de activiteiten gericht op het leveren van computertijd voor verenigingen en kleine bedrijven. Vanaf 1985 ontwikkelt Lucas software voor het systeemhuis ANVA. De programmatuur werd geschreven in de ontwikkeltaal Cobol. Hoewel deze taal door sommigen als ouderwets wordt beschouwd zijn nog steeds de meeste programma’s in Cobol geschreven. De Cobol van toen is natuurlijk ook niet meer de Cobol van nu. Lucas is gespecialiseerd in AcuCobol, een variant die nog steeds meegroeit met de eisen die nu gesteld worden. Zo is AcuCobol web-enabled, draait in Client/Server-mode en ook XML wordt ondersteund. Door de Windows grafische user-interface ogen de programma’s ook modern. Wat belangrijker is dan dat buitenste jasje is natuurlijk wat er achter de schermen gebeurt. Door de goede leesbaarheid is de betrouwbaarheid van AcuCobol-programmatuur hoog.

In de afgelopen 19 jaar zijn de meest complexe programma’s van het ANVA-pakket door Lucas ontwikkeld.

Hierdoor heeft Lucas als enige, buiten ANVA natuurlijk, de mogelijkheid om geďntegreerd ANVA-maatwerk te ontwikkelen. Daarbij moet gedacht worden aan:

· Schade-koppelingen met een schade-expertisebureau

· Premie-/schade-statistiek volgens een andere methode dan de standaard van ANVA

· Gescheiden Bonus-/Malus-regeling voor WA en Casco.

· Specifieke pakketkortingen, alsmede het maken van gerichte offertes voor bepaalde doelgroepen.